0

Standard fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

- Til Notes of Colour, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre

- Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser

- Bestilt den/modtaget den ________

- Forbrugerens navn:

- Forbrugerens adresse:

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato